Tietosuojatiedote

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on täytynyt olla tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietoarkistossa löytyy  Lepo Isännöinti Oy:n tietosuojaseloste.