Asiakastyytyväisyyskysely 2017

Toteutimme syyskuussa 2017 asiakastyytyväisyyskyselyn kaikille asiakkaina oleville asunto-osakeyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille. Palautusprosentti oli 55 ja kaikkien vastausten keskiarvo 5,25 asteikolla 1 - 6.

Asteikko
1=täysin eri mieltä, 6=täysin samaa mieltä, eos=ei osaa sanoa/ei kokemusta

Vaihteluväli     huonoin vastaus                     2,44
                        toiseksi huonoin vastaus        4,14
                        Paras vastaus (4 kpl)              6,00  


Eos-vastauksia tuli kohtaan "Yrityksen nettisivut ovat toimivat" yhteensä 14 kpl. "Hinta-laatusuhde palveluissa on hyvä" 3 kpl ja "Suosittelen isännöintitoimistoa muille taloyhtiöille" 3 kpl. Eos-vastauksia ei ole huomioitu keskiarvojen laskennassa.